Gutefår

Gutefår våra fyrbenta naturvårdare

Samhällsbyggnadskontoret äger 25 tackor av rasen gutefår. Varje sommar arbetar dom med att äta gräs och sly i våra fina naturbeteshagar, marker som annars skulle vara svåra och mycket arbetskrävande att hålla öppna.

Gutefår tillhör våra lantraser och är viktiga ur ett bevarandeperspektiv och i vår kulturhistoria.

Gutefåret är en del av det sven­ska kulturarvet och en unik svensk lantras med uråldriga anor i vår djur­hållning. Gutefåren är väl anpassade att användas i naturvården. De är smidiga, tåliga och gillar en varierad föda som ett naturbete kan erbjuda.