Tillgänglighet, skyltar och grillplatser i naturmarken

I våra naturmarker finns det en mängd spänger, grillplatser, skyltar och anvisningar. Vi arbetar kontinuerligt med att se över dessa, laga, ta bort eller göra nya anordningar.

Det kommer in önskemål från skolor, privatpersoner eller föreningar som vill ha en ny grillplats eller ökad tillgänglighet på någon stig. Vi försöker att uppfylla önskemålen i den mån vi kan eftersom vi tycker det är viktigt att naturen som finns runt hörnet används.

Materialet till grillplatserna kommer från våra egna skogar och är tillverkade av egen personal.