Bostadsnära natur i Stadsskogen
Bostadsnära natur i Stadsskogen

Så här arbetar park- och naturenheten

Park- och naturenheten arbetar med all slags skötsel av naturmark, naturmarken består av skogsmark, åkermark och hagmark.

Alla som arbetar på park- och naturenheten är utbildade både praktiskt och teoretiskt inom bland annat motorsågning, natur- och kulturmiljövård.

Till vår hjälp har vi en skogsmaskin, en flistugg, fyrhjuling och järnhäst.

Personalen utgår från kommunens utförarenhet på Sävelund. När arbetena ligger en bit bort har vi tillgång till en mobil rastvagn.

När större områden ska gallras eller avverkas tar vi hjälp av bland annat Skogssällskapet  som hjälper oss att avverka och köra ut virke och ris.

På känsliga marker och där man vill vara lite extra rädd om naturen tar vi hjälp av riktiga hästkrafter eller försöker använda mindre maskiner som skonar marken och kvarvarande träd och buskar.