Naturmarkskötsel med häst
Naturmarkskötsel med häst

Skog och natur

I Alingsås kommun är det park- och naturenheten på samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för skötsel och tillsyn av kommunens naturområden.

Här i vänstermenyn hittar du information om vår verksamhet.