Foto Nolhaga lekplats
Tillgänglighetsanpassad lekplats i Nolhaga park

Lekplatser

Barn behöver lekbara miljöer. En bra lekplats stimulerar fantasin och sätter igång barnens leklust och används ofta som samlingspunkt för barn och vuxna.

Naturområden och vatten är ett viktigt komplement till lekplatserna där barn kan utveckla sin lek ytterligare. Alingsås kommun försöker i största möjliga mån ha naturområde i anslutning till lekplatsen.

I den viktiga leken förbereder sig barnen för livet. De får motion, övar motorik, koordination och de testar olika roller i sina lekar.

Alingsås kommun har 33 lekplatser varav 23 stycken finns i Alingsås stad. De övriga finns i Sollebrunn, Magra, Gräfsnäs, Stora Mellby, Västra Bodarna, Ingared och vid Lygnareds bad. Lekplatskarta hittar du i länk nedan.

Vill du anmäla ett trasigt lekredskap på någon av våra lekplatser kontakta tekniska förvaltningen via mail samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se eller fixamingata .

Tillhörande information