Bryngelsgärde, Ödenäs
Bryngelsgärde, Ödenäs

Jordbrukslandskapet

Omfattande jordbruksbygder med värdefull odlingsmark finns i Säveåns och Mellbyåns vida och bördiga dalgångar. Dessa kan anses som sydliga utlöpare av den stora västgötaslätten. Andra sammanhängande jordbruksbygder finns vid Hede i kommunens norra del, vid Lo - Upplo, Vänga, Östad, Vikaryd och Hemsjö.

Även Ödenäs är odlingsbygd sedan urminnes tider. Området är säreget då det utgörs av en drumlin, en långsträckt svagt rundad ås som bildats under istiden. Kommunens kanske förnämsta slåtteräng Bryngelsgärde, ligger på den sydvästra sidan av Ödenäsdrumlinen. På denna ås ligger för övrigt kommunens högsta punkt 215 m över havet.