Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten.

Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Information om allemansrätten finns på flera språk.

Allemansrätten kan sammanfattas i orden: Inte störa – inte förstöra.

Välkommen i naturen!

Tillhörande information