Alingsås första symbolträd: eken vid Tallhyddan
Alingsås första symbolträd: eken vid Tallhyddan

Alingsås första "symbolträd"

Samhällsbyggnadsnämnden har utsett den stora eken vid Tallhyddan som symbolträd. Eken är en symbol för alla de värdefulla gamla grova träd som finns i Alingsås. Vi valde en ek eftersom det är ett karaktärsträd för värdefulla trädmiljöer i Alingsås, den finns också representerad i vårt stadsvapen.