Skyddsvärda träd i Västra Götaland - visar att det finns stor ansamling av träd
Skyddsvärda träd i Västra Götaland - röd färg visar störst ansamling av träd

Skyddsvärda träd

Visste du att Alingsås tillsammans med Lerum hör till de kommuner som har störst ansamling av skyddsvärda träd i Västra Götaland?

Vad är ett skyddsvärt träd? Det är antingen:

  • Grövre än tre meter runt om
  • Äldre än 140-200 år (beror lite på trädslaget)
  • Har ett stort hål i stammen

 Ett gammalt grovt träd är ofta ett naturens myllrande höghus – en hel livsmiljö för en mängd växter och djur. Bland hysergästerna finns insekter, svampar, lavar, fladermöss och fåglar och många fler. Trädet har också en historia att berätta: varför står det just där? Hur har generationer av människor använt sig av det? Vilka berättelser och sägner finns det kring trädet?

Det finns alltså en hel del skäl till varför vi ska vara rädda om våra gamla träd.

Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Anmälan för samråd ska göras hos  Länsstyrelsen.

Vill du veta mer om skyddsvärda träd

Se tillhörande information 

Tillhörande information