Rapporter Natur

Vi vill ständigt öka kunskapen om naturen i Alingsås. Det är viktigt för att vi tillsammans ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Därför inventerar vi naturen omkring oss. Här kan du hitta rapporter om olika naturtyper och växter och djur.

Länsstyrelsen och skogsstyrelsen inventerar också naturvärden ur ett regionalt perspektiv. Du kan hitta dem i länken nedan.

 

Tillhörande information