Huskuliss har byggts upp av lärkträ.

Park Decum i Stadsskogen

Parken har lekplats och en samlingsplats med historisk anknytning.

Parkens stomme består av den skogsklädda västersluttningen med lekplats, samlingsyta och en huskuliss. Resten av platsen är naturmark och de anlagda platserna är välanpassade inslag i naturen.

Samlingsplats för olika aktiviteter
I mitten av parken finns en samlingspunkt för sällskap, för såväl skolklasser som föreningsverksamhet och spontana uppträdanden, sagostunder, boulespel och fikapauser. Platsen har byggts upp med hjälp av rester från Villa Decums gamla husgrund. Stenarna har återanvänts som stödmurar, på så sätt finns en historisk koppling till vad som en gång funnits .

Platsen är belyst med ett milt ljus över markbeläggningen som består av  stenmjöl. I två av hörnen står stolpar som kan användas för att fästa banderoller, flaggspel och liknande för festliga sammanhang.  I öster finns sittlådor av trä ut i terrängen. Dessa har anpassats efter sluttningen och är tillräckligt stora för att även kunna användas för picknick. I närheten finns en grill samt soffa och bord.

En kuliss i form av en husfasad
Gångvägarna från parkeringsplatserna är två meter breda och belagda med stenmjöl. Från den nordöstra entrén slingrar sig en smalare stig, täckt med skönt sviktande cellulosaflis, ner till samlingsplatsen som är parkens hjärta.

I den sydöstra delen, uppe på en höjd, har en huskuliss byggts upp av lärkträ bestående av dörr och två fönster. ”Huset” har möblerats med bord och fyra stolar i barnmodell.

Anpassad belysning
Park Decum är belyst så att besökare tryggt kan passera genom parken och att lekplatsen kan nyttjas även kvällstid samt skapa en konstnärlig effekt.  Gångstråk belyses med hjälp av pollare med riktat ljus mot gångvägen. Lekplatsen har fått riktade spottar. Samlingsplatsen har markbelysning som belyser markbeläggningen och ger ett milt ljus. Det lyser i fönstren i hussiluetten med hjälp av LED-lister.

Den befintliga naturen med bland annat ek, bok, gran och tall har kompletterats med buskar som exempelvis hassel, häggmispel  och skogskornell. Dessa har planterats vid entréerna och längs den norra  tomtgränsen. Utmed Grankullegatan har lekplatsen ramats in av en lägre häck av björkspirea och aronia.

Lekplatsen anpassas till skogsmiljön
Lekplatsen består av sandlåda, en stor kompisgunga, en gungställning med vanliga gungsitsar, två gungdjur och en klätterställning. Dessutom finns en rutschkana i terrängen  i sluttningen ovanför lekplatsen. Lekutrustningen är vald för att smälta in i miljön. Därför är exempelvis  gungställningarnas stolpar av omålat lärkträ och sandlådans kanter är tillverkade träslaget robinia.

Det finns tre entréer till parken. Dessa markeras med rödmålade stolpar. Parken har en kuperad terräng med en höjdskillnad på cirka 18 meter.

 

Kontakt:
Agneta Wendesten, stadsträdgårdsmästare, tel: 0322-61 72 44