Örsbråten
Örsbråten

Örsbråten

Ett småskaligt och kuperat jordbrukslandskap i sluttningen mot sjön Ören. En mosaik av hackslåttängar, hagmarker, hamlade askar och åkertegar med odlingsrösen och terrasser. Gården är kulturhistoriskt intressant med en ålderdomlig prägel. Stora botaniska värden. Naturreservatet som är 14 hektar stort, beslutades hösten 2002.

Flôtängen lieslås årligen av Alingsås lierade ängsgrupp.

Tillhörande information

Karta

Javascript is required to view this map.