Kvarnsjön
Kvarnsjön

Kvarnsjön

Naturreservatet har inrättats för att skydda den gamla barrskogen med i första hand flera grova tallar. Reservatets största raritet är den rödlistade rylen. Förutom naturvärdena så har området runt sjön också stor betydelse som ett populärt tätortsnära strövområde.

Reservatets yta är 41 hektar. Reservatet bildades år 2000 och invigdes av landshövding Göte Bernhardsson.

Förvaltare av naturreservatet är Alingsås kommun.

Karta

Javascript is required to view this map.