Idåsen

Idåsen är ett ödetorp som ligger insprängt i det stora barrskogsområdet Risveden. Här finns också Risvedens högsta punkt, 201 m.ö.h., från vilken man förr hade en storslagen utsikt över sjön Anten och i fjärran Billingen och Kinnekulle.

Torpmiljön består av omväxlande öppna inägor och slutna partier med lövdungar och solitära lövträd. Av torpet återstår endast en liten lada/raststuga samt två kompletterande vindskydd, varav det senaste invigdes 2009. Varje år arrangerar Bjärke och Långareds hembygdsföreningar slåttergille i slutet av juli.

Området avsattes som naturvårdsområde 1990 och är numera ett naturreservat. Förvaltare är Västkuststiftelsen.

Tillhörande information

Karta

Javascript is required to view this map.