Djurgården
Djurgården

Smultronställen i Alingsås

I Alingsås kommun finns många smultronställen för friluftsliv och rekreation. I vänstermenyn finns olika naturområden med kortfattat beskrivning som lockar till besök på trevliga och lättillgängliga platser, exempelvis den gamla fruktträdgården vid Idåsens ödetorp i Risveden eller klipporna vid Skår en varm sommarkväll, de härliga lövskogarna runt Stora Färgen eller en vandring genom Månsaskogen till Sundet vid Ören, utsikten över Kroksjön i Hjortmarka eller en tidig vårmorgon i fågeltornet vid Nolhagaviken.

Dessa områden finns beskrivna i den naturguide som togs fram 1996 i samband med arbetet med den första versionen av kommunens naturvårdsprogram, och tillägnades Gösta Ström, stadens kände naturvårdsförespråkare som avled samma år. Gösta är den person som bland annat förknippas med arbetet att säkra Risön i Mjörn som naturreservat och inrättandet av Brobacka Naturum.

Sedan 1996 har mycket hänt, bl.a. har vi fått en ny lagstiftning, Miljöbalken, och med hjälp av den inrättat det första kommunala naturreservatet vid Kvarnsjön samt även fått naturreservat vid Idåsen och Örsbråten. 2013 bildades Hjortmarka naturreservat som sträcker sig från Härsberget och Ängabo i väster till Stora Kroksjöns östra ände samt norrut mot Olstorp och Nygård.

För mer information om naturreservaten i Alingsås kommun gå in under fliken Naturreservat till vänster.