Stynaborg vallgrav
Vallgrav Stynaborg

Stynaborg

Stynaborg var en medeltida befäst stormansgård som byggdes på 1300- talet på den väl avgränsade meanderslingan i Säveåns dalgång. Sannolikt byggdes gården till skydd för den gamla huvudvägen mellan kusten och Skara. Gården brändes ner 1434 under Engelbrekts befrielsekrig. Utgrävningar gjordes 1933 och 1955. Vid utgrävningarna hittades medeltida tegel, en pilspets, bronsbeslag, en järnskålla och spikar. På Stynaborg har funnits en vallgrav och flera hus av tegel, sten och trä.

Omgivningarna utmed ån är mycket lummiga med al, ask, ek och björk. På våren kan du kanske höra trädgårdssångare, svarthätta, bofink, lövsångare och ärtsångare i lövverket. Gräset betas av får.

Karta

Javascript is required to view this map.