Vårmorgon
Vårmorgon

Nolhaga

Nolhagaviken är en igenväxande vik av Mjörn med omgivande stränder som ligger i anslutning till Nolhaga park i Alingsås. Reservatet är avsatt i första hand för att värna det omfattande fågellivet. Sträcket på våren av vadare, gäss och änder kan ibland vara imponerande. Exempel på karaktärsfåglar i viken är skäggdopping, fisktärna, kricka, fiskgjuse, gulärla, sävsparv och enkelbeckasin.

Vid Tallhyddan finns skyltar som beskriver reservatets olika naturtyper och annan kuriosa som exempelvis:

  • strandängarna, vilka betas av kor
  • omfattande vassar i reservatets norra del med viss förekomst av blåsäv
  • mosaikartade mader innanför vassarna som övergår i alstrandskog närmast stranden
  • öppna vattenytor ut mot sjön i väster
  • blandsumpskogen "Kongo" är ett område med begynnande naturskogskvaliteter och med ett stort biologiskt värde. Här finns mindre hackspett, stenknäck, svärdslilja och kalla.
  • Linnés beskrivning av Nolhaga 1746.
  • båtlivet på Mjörn och Säveån från förr.

I reservatet finns ett centralt placerat fågeltorn som är tillgänglighetsanpassat för rullstol och barnvagn. Reservatsområdet förvaltas av Alingsås kommun.

Karta

Javascript is required to view this map.