Mellbydalen

Mellbydalen utgör en förlängning av Antensänkan i den större förskiffringszon som fortsätter upp genom Skaraborg och vidare norrut i Vänern. Dalen domineras av de öppna jordbruksmarker som omger Mellbyån. Dalen utgör ett tilltalande, varierat och kuperat odlingslandskap med randlövskogar som innehåller flera stora ädellövträd och inbjudande hassellundar. Fridlysta grova ekar finns i Gräfsnäs, Bjärlanda och på Ekudden. Vid åns mynning i sjön Anten har en våtmark skapats och området har ett rikt fågelliv, i synnerhet på våren med spelande tofsvipor, lärkor, enkelbeckasiner och knarrande knipor.

På dalens östra sida ligger Väsåsaberget, en bergklack med karaktäristisk profil som syns vida omkring i Mellbydalen. En lättgången stig leder upp på berget. Väl uppe bjuds du på en vacker utsikt. I bergets sydbrant kan du finna backvicker, rödfloka och vildlin. Vid gården Lindom finns grova askar som tidigare har hamlats.

Nordost om Stora Mellby ligger Borgs by, som är en gammaldags, oskiftad och väl samlad by. De gamla väderkvarnarna vid byn berättar om blåsten i dalen.

På flera platser i Mellbydalen finns stora grusavlagringar. Omfattande grustäkter finns framför allt i dalens norra del. Även Erska lunde och Gräfsnäs slottsruin ligger på strategiska grusåsar.

Mellbydalen sträcker sig från nordost om Stora Mellby söderut till sjön Anten.