Högmossen
Högmossen

Högmossen

Kommunens största och bäst utvecklade mosse är Högmossen, som är 237 hektar stor och ligger 85 meter över havet i kommunens nordöstra hörn, på gränsen till Essunga kommun. Den är lokalt kraftigt påverkad av den stora grustäkten vid Genneved men även i övrigt av lokal dikning och torvtäkt. Mossen har ett bågformat strukturmönster med drågor, höljor och en bitvis väl utvecklad blötzon i ytterkanten, den s k laggen. Vid ett besök vid mossen kan du få se och höra ljungpipare, storspov, orre och ormvråk men även räv, älg, rådjur och hare. Bland ljungtuvor och vitmossemattor finns myrlilja, hjortron, tranbär och sileshår.

Du når lättast mossen från väg 942 mellan Stora Mellby och Nossebro vid grustaget i Genneved.

Karta

Javascript is required to view this map.