Bryngenäsviken
Bryngenäsviken

Bryngenäs

Bryngenäs egendom ligger på en halvö vid östra Mjörn sydväst om Alingsås. Omgivningarna är tilltalande med härliga ekhagar och alléer. Bryngenäsviken med sina välbetade stränder och inbjudande klippstränder mot Mjörn.

Trädskiktet är varierat med ek, tall, ask, lind och fågelbär. Det är gott om hassel, en och hägg. På de gamla ekarna har intressanta lavar påträffats. På marken kan du finna gräset parkgröe, även skogsbingel, smånunneört och lövbinda. Biotopskydd har inrättats för ett område med gamla värdefulla ekar.

Ytterst på udden ligger en biologiskt intressant beteshage där markägaren sparat en mängd olika trädslag och buskar. Området kan endast nås per båt eller över vinterisen.

Bryngenäs är ett mycket populärt utflyktsmål både per cykel, båt eller till fots.

Karta

Javascript is required to view this map.