Foto Järtas park

Järtas park - förstudie

En förstudie har tagits fram för att förändra Järtas park. Denna centrala lilla park har en stor potential att bli en attraktiv mötesplats, en oas i stadskärnan. Parken har en intressant historia med bland annat Fredrik Järtas donationsbrev.

Förstudiens syfte har varit att ta in och sammanställa åsikter, önskemål och möjligheter till att göra Järtas park till en samlingsplats för alla åldrar. Resultatet  mynnade ut i tre koncept, varav konceptet ”Kul och skulptur” var det som de flesta av de tillfrågade ville utveckla vidare. En lekskulptur skulle kunna tillföra parken värden som får till följd att attraktionskraften för parken höjs. Flera önskade sig en integrerad scen och lekskulptur. 

Flertalet av intressenterna var överens om att ett sekelskiftestema skulle passa med både med tanke på platsens specifika historia och Alingsås industrihistoria.

Nu arbetar kommunen vidare på förändringsarbetet med fortsatta gestaltnings- och utformningsskisser. Fortsättning följer!

Historik

Området brukades som äng, åker eller kålgård 1769. 1865 flyttade hovrättsrådet Fredrik Rutger Järta till Alingsås. Han köpte ett hus i hörnet Östra Ringgatan-Kungsgatan och en inhägnad jordlott belägen mitt för boningshuset. När Järta avled 1882 hade han förutom Plantaget också testamenterat denna jordlott till staden som allmän park.

Kontakt

Agneta Wendesten, stadsträdgårdsmästare, 0322- 61 72 44