Picknick under stor ek i Nolhagavikens naturreservat.
Nolhagavikens naturreservat

Parker och natur

I Alingsås kommun finns flera fina parker och naturområden som är väl värda ett besök.

Parker och naturområden bidrar till folkhälsan genom att locka och ge möjlighet till möten, upplevelser och rekreation. Miljöerna är inspirerande och stimulerande och uppmuntrar till lek.

Genom medveten planering och skötsel bevaras och utvecklas variationen i gröna miljöer och naturtyper så att mångfalden av växter och djur säkras och görs tillgänglig.

Vi värnar om ett levande kulturarv i våra parker, alléer och planteringar och i kulturlandskapets ängar och hagar.