Nytt ärendehanteringssystem på bygglovsavdelningen

Ett nytt ärendehanteringssystem ska effektivisera och skynda på bygglovshandläggningen i Alingsås kommun. - Jag ser detta som starten på en digitaliseringsresa, säger plan- och bygglovschef Ulrika Samuelsson.

För några månader sedan presenterade Alingsås kommun en ny e-tjänst där kommuninvånare kan söka bygglov digitalt. Nu kommer den e-tjänsten få större effekt i det vardagliga arbetet på samhällsbyggnadskontoret när bygglovsavdelningen byter ut sitt interna ärendehanteringssystem mot det nya och mer digitala ByggR.

- Detta kommer att bli en stor förändring till det bättre för oss. E-tjänsten för dem som söker bygglov digitalt blir densamma, men nu är e-tjänsten integrerad med vårt ärendehanteringssystem. Dessutom kommer handläggarna att kunna följa processen i alla sina pågående ärenden på ett betydligt enklare, tydligare och mer effektivt sätt, säger Ulrika Samuelsson.

Vecka 45 en konverteringsvecka

Vecka 45 är en så kallad konverteringsvecka där alla ärenden flyttas över till det nya systemet. Det innebär att någon handläggning inte sker under de dagarna.

- Då är systemen stängda så handläggarna kommer inte åt sina ärenden. Men däremot kan de svara på rådgivande frågor i telefonen och titta på kartor, berättar Ulrika Samuelsson.

Från och med måndagen den 12 november ska ByggR vara på plats och skapa förutsättningar för att bygglovshandläggningen ska bli effektivare.

- Detta är något som kommer att gynna alla. Kan vi jobba på ett bättre sätt blir vi också snabbare och då bör handläggningstiderna bli kortare, säger Ulrika Samuelsson, som understryker att detta är första steget på en fortsatt digitalisering.

- Inom bygglov finns det mycket bra systemstöd att använda sig av och vi jobbar redan på nästa steg där vi utvecklar den biten ännu mer. Går allt enligt plan har vi nya saker att presentera redan nästa år, så det är en rolig och spännande resa vi har påbörjat.

Mer information

Ulrika Samuelsson, plan- och bygglovschef, 0322-61 63 12