Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Fängelsestraff på upp till två år och sanktionsavgifter är det som kan bli aktuellt för vissa överträdelser.

Den nya skärpningen i livsmedelslagen syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenten och dessutom bidra till en mer rättvis konkurrens mellan livsmedelsföretag.

Hur påverkar de nya reglerna livsmedelsföretagare?

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

Sanktionsavgiftens storlek vid utebliven anmälan om registrering

• Enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den: från 5000 kr upp till 75 000 kr.
• Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla detta riskerar att få betala mellan 2500 kr upp till 40 000 kr.
• Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

En anmälan till kommunen görs genom att fylla i och skicka in en blankett till kontrollmyndigheten. Blankett hittar du nedan.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Observera att om du kommer ha eget dricksvatten i din verksamhet som tas från en brunn/vattendrag/sjö så kan detta vara registreringspliktigt och behöver då anmälas.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Tillhörande information