Ny sotningstaxa

Vid senaste kommunfullmäktige beslutades det om en ny sotningstaxa  i Alingsås kommun.

Från den första juli 2019 till och med den 30 juni 2021 gäller den nya sotningstaxan. Taxan består av en timavgift på 387 kr i timmen eller 6,45 kr i minuten. Därtill kommer en grundavgift på 99,98 kr.

Priserna inkluderar samtliga tillkommande kostnader så som administrativa kostnader, rengöringskemikalier, eventuellt skyddsmaterial samt fordon/transporter. Klicka på länken och läs mer.

 

Tillhörande information