Ny pumpstation byggs i Ingared

Med start vecka 4 kommer en ny avloppspumpstation att byggas på Gudmundsgatan i Ingared.

Den gamla stationen på Gudmundsgatan har passerat sin tekniska livslängd och har arbetsmiljömässiga risker för personalen. Dessutom har den en placering nära fastigheter med både lukt- och bullerproblem som följd.

– Den nya stationens placering (se karta) längre från bebyggelse gör att bullerproblemen försvinner. Dessutom utrustas den med filter på frånluftventilationen för att minimera luktproblem, säger Torvald Krantz, driftchef på avloppsreningsverken. 

Det är kommunens kretsloppsavdelning samt utförarenhet på gata som ska genomföra abetet. Under byggtiden kommer de boende i närområdet på Gudmundsgatan att beröras på olika sätt.

– Tidsplanen är något osäker på grund av väderförhållandena men vi tror att den nya pumpstationen skall vara i drift senast under vecka 13, säger Torvald Krantz.

Bodetablering för personalen kommer ske vid vändplanen på Gudmundsgatan. Omfattande grävarbeten och upplag av schaktmassor kommer ske i hela det markerade arbetsområdet på den bifogade kartan.

Transporter till och från arbetsområdet kommer huvudsakligen ske via Sjöbovägen-Kärrbogärdevägen. Sjöbovägen-Ingaredsvägen kommer att behöva stängas för genomfartstrafik från måndag vecka 5 och fram till att arbetet avslutas. Avstängningar kommer att  göras på markerade platser på kartan, alltså vid den gamla pumpstationen och vid parkeringen. Tillfarten till parkeringen kommer att hållas öppen. Orsaken till avstängningen är en omfattande grundvattensänkning och vår personals arbetsmiljö. 

– Det kan förekomma ett visst mått av ökat buller i området även nattetid då vi måste ha utrustning igång för att sänka grundvattennivån, säger Torvald Krantz.

När den nya pumpstationen är tagen i drift rivs den gamla och alla markytor återställs.

Karta över arbetsområdet finns nedan. 

Mer information

Torvald Krantz, driftchef avloppsreningsverken, 0322-61 62 98.

Dan Andersson, byggledare, 0322- 61 65 54.