Ny naturvårdspolicy antagen

Nyligen antog Kommunfullmäktige en ny naturvårdspolicy som gäller för Alingsås kommun. – I och med detta lyfts naturvårdsfrågorna fram i ljuset och blir synliga, säger kommunekolog Jenny Leonardsson.

Naturvårdspolicyn är en avsiktsförklaring och anger riktlinjer för att uppnå önskade naturvårdsmål. Det står bland annat att en god tillgång till rik och varierad natur ska främjas och att grönstrukturen i närheten av tätorter ska bevaras. Det står också att kommunen ska bidra till att allmänhetens kunskap om och förståelse för naturen ökar. 

– Naturen och ekosystemen är den grundläggande förutsättningen för den sociala välfärden och den ekonomiska utvecklingen. Utan natur, biologisk mångfald och fungerande ekosystemtjänster så kollapsar välfärdssamhället, säger Jenny Leonardsson, och fortsätter:

– Min förhoppning är att policyn och visionen för naturvården inom Alingsås kommun ska genomsyra hela kommunkoncernens arbete. Att vi kan känna stolthet över de naturvärden och grönområden som finns i kommunen och att vi tillsammans ska arbeta för att bevara och utveckla dessa.

Läs hela naturvårdspolicyn bifogat.

Mer information

Jenny Leonardsson, kommunekolog, 0322 - 61 60 61.