Landskapsarkitekt Erika Bergström visar ett av äppleträden
Landskapsarkitekt Erika Bergström från kommunen visar ett av äppleträden.

Ny fruktlund där alla är välkomna

Park- och naturavdelningen har anlagt Alingsås första allmänna fruktlund. Den finns på Brogården där alla är välkomna att slå sig ner och plocka av trädens och buskarnas frukter.

Den nya fruktlunden är en del av arbetet med att främja biologisk mångfald och öka andelen stadsnära odling. I Brogårdens fruktlund har elva äppelträd, fyra körsbärsträd och fem vinbärsbuskar planterats, och vid varje träd finns det en skylt som berättar mer om sort och skördetid. En del av äppelträden har satt frukt redan i år, men det blir mer framöver när träden har vuxit till sig lite mer. 

Mot järnvägen åt öster av fruktlunden har dessutom ett läbuskage planterats. Det ska ge träden, som kan vara känsliga mot vind, mer skydd och skapar också en trevligare plats för fruktlundens besökare.

Eftersom det kommer att finnas gott om blommande träd och buskar har vi erbjudit biodlare från Alingsås biodlareförening att sätta upp bikupor i anslutning till fruktlunden. Bin är duktiga pollinatörer som kommer att hjälpa träden med pollineringen av blommorna, som sedan utvecklas till frukt som vi kan njuta av på hösten. Så länge bina får vara ostörda sticks de inte, därför har bikuporna placerats en liten bit bort från själva fruktlunden.

Fruktlunden är tänkt som en plats där närboende, skolor och andra besökare ska få en möjlighet att lära sig mer om frukt och bär. I vanliga fall är det inte tillåtet att plocka blommor i de kommunala rabatterna men så är det inte på den här platsen. Alla alingsåsare är välkomna att plocka av frukten eller att bara slå sig ner och koppla av en stund.

Vår önskan är att detta blir en trevlig oas där alla känner sig välkomna. Observera dock att lekplatsen och paviljongen strax utanför fruktlunden tillhör en bostadsrättsförening och är privat.

Park- och naturenheten planerar för fler allmänna fruktlundar i framtiden. Har du synpunkter eller önskemål så är du välkommen att höra av dig via kommunens växel på telefon 0322-61 60 00 eller via e-post till samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se.