Ny entréplats i Nolhaga park

Nu börjar arbetet med att anlägga vändslinga, planteringar, gångvägar och sittplatser vid den nya entréplatsen i Nolhaga.
En ny gångväg ska anläggas mellan parkeringen och simhallen vilket skapar en tydligare entré till det nya Parkbadet. 
 
Arbetet utförs på beställning av Park- och naturavdelningen på samhällsbyggnadskontoret med Green Landscaping AB som entreprenör. Det beräknas vara klart senare under våren.