Ny anläggning invigd

I dag har Alingsås kommuns nya slammottagningsanläggning blivit invigd. Den ligger på Sävelund, inte långt ifrån där tekniska förvaltningen har sin utförarenhet.

Alingsås kommun har sedan tidigare en slammottagningstation på avloppsreningsverket i Nolhaga. Efter besked från Länsstyrelsen att de inte tillåter slamsugningstransporter genom Nolhaga park till avloppsreningsverket har nu Tekniska förvaltningens VA-verk låtit bygga den nya anläggningen. Det har tagit cirka ett år att få den färdig från att spaden sattes i marken förra hösten.

- Utöver att vi slipper transporterna genom Nolhaga park finns det fler fördelar. Det blir bland annat ett jämnare flöde på reningsverket i Nolhaga när inte bilarna tömmer så mycket på en gång där, säger VA-chef Jennie Eriksson.

Nu kan slamsugningsbilarna som är fulla med avloppsvatten från enskilda avloppsbrunnar istället tömma sin last på den nya anläggningen på Sävelund. Där finns en 63 kubikmeter stor tank under mark och en slamavskiljare ovan mark. Slamavskiljaren skiljer ut textilier, stenar och annat som pressas ihop till en massa som går till förbränning, medan resten av avloppsvattnet går ner i tanken och ut till Nolhaga avloppsreningsverk genom det befintliga avloppsnätet.

Fanfar och bandklippning

På invigningen bjöd medarbetaren Jörgen Svensson på en fanfar på trumpet och det serverades lite gott att dricka efter att driftchef Torvald Krantz klippt invigningsbandet. Efter det följde en kort demonstration av Mats Andersson, tidigare driftchef men numera konsult på Bevam som varit inblandat i nybygget, om hur anläggningen fungerar i praktiken.

- Anläggningen klarar att ta emot ungefär 60 kubik per dygn, vilket är fem-sex fulla bilar, säger Mats Andersson. Chaufförerna loggar också in varje gång de tömmer så vi har koll på hur mycket de har tömt och vem som har tömt.

Medarbetarna på avloppsreningsverket passar avslutningsvis på att skicka en uppmaning till alla alingsåsare. Den handlar om att endast spola ner sådant som hör hemma i avloppet. Varje år tvingas kommunen rensa bort cirka 30 ton textiler, tops och annat material, samt nästan lika mycket sand.

- Det tar dels mycket arbetstid men pumparna kräver också mycket mer energi när kläder och annat gör att det går tungt, säger Jennie Eriksson.

Mer information

Jennie Eriksson, VA-chef, 0322 - 61 62 25

Torvald Krantz, driftchef, 0322 - 61 62 98