Foto på den gamla lekplatsen
Den gamla lekplatsen ska nu rustas upp med ny lekutrustning, nya markmaterial och mer vegetation.

Nu rustas lekplatsen vid Parkgatan i Sollebrunn upp

Under hösten byggs lekplatsen vid Parkgatan om. Arbetet kommer att resultera i en grönare och mer tillgänglig lekplats och park.

Under vecka 34 påbörjar kommunens entreprenör Green landscaping ombyggnationen. Först hägnas arbetsområdet in och sedan tar rivningen vid av den gamla lekplatsen och gångvägen i parkens utkant.

Den nya lekplatsen kommer att få en helt ny utformning med ny lekutrustning, nya markmaterial och mer vegetation. Lekplatsen kommer bland annat att innehålla hinderbana, rutschkana och gungor samt ett picknickområde med grill. Cykelslingan breddas och får en ny sträckning och på lekytorna blir det konstgräs och träflis.

Arbetet beräknas pågå under cirka 10 veckor och i november välkomnar vi er åter till en mer inkluderande lekplats som vi hoppas kan locka besökare i alla åldrar.
Upprustning är en del i kommunens arbete med att förhöja standarden och öka tillgängligheten på våra lekplatser.

För att minimera risken för olyckor under byggtiden kommer området att hägnas in. Det innebär att lekplatsen samt gång- och cykelbanan mellan Gärdesgatan och Parkgatan kommer att vara avstängda. Vi ber er om överseende med detta och andra eventuella störningar.

Kontakt

Erika Bergström, landskapsarkitekt, tfn 0322-61 65 69
Micael Westberg, byggledare Green landscaping, tfn 0701-08 74 92