En bild på en ritning över en byggnad.

Nu kan du ansöka om bygglov digitalt

Nu kan du ansöka om bygglov digitalt, direkt här på vår hemsida.

Framöver kommer du även att kunna följa dina ärenden online. Tanken är att detta ska underlätta kommunikationen och kontakten med kommunen. 

— Vi har sett att det finns ett stort behov av att göra ansökan digitalt. Det här innebär att det blir enklare och snabbare för både dig som söker bygglov och även för våra handläggare. Framöver kommer du även att kunna se och följa dina ärenden digitalt. I samband med att vi handlat upp ett modernt ärendehanteringssystem för bygg så kan vi även koppla på e-tjänster, säger Ulrika Samuelsson som är Plan-och bygglovschef i Alingsås kommun.

"Enkla ärenden ska få ett snabbt beslut"

Möjligheten att söka bygglov här på hemsidan är en del av en digital nysatsning och en del av en ny e-tjänstplattform som kommer att lanseras under hösten. På den nya plattformen får du som användare tillgång till ”Mina sidor”, vilket gör att du får överblick över dina ärenden digitalt, kan se var i processen de ligger och vem som är handläggare. Du kan även skicka in underlag och bilagor via tjänsten. 

— Det här är en politiskt prioriterad satsning för att vi snabbare ska kunna ge bygglov. Handläggningstiden är idag för lång och digitaliseringen är en del i att öka vår service. Enkla ärenden ska få ett snabbt beslut med vändande post, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson.

— Tanken är att den ska underlätta och effektivisera för de som behöver hjälp i olika ärenden. Vissa tjänster är också kopplade till Skatteverket, Bolagsverket och Lantmäteriet, vilket underlättar väsentligt för de som använder våra tjänster. Det blir en kvalitetsförbättring i ansökningarna och minskad korrespondens mellan kommunen och den som ansöker, säger Christian Alfredsson som är tillförordnad IT-chef i Alingsås kommun.

Mer än dubbelt så många e-tjänster

En annan del i den digitala satsningen är att våra idag runt 150 e-tjänster ska utökas; i vårt nya verktyg finns 370 stycken. Och den digitala bygglovsansökan är alltså först ut i nysatsningen.

— Alingsås kommun är en inflyttningskommun och det är högt tryck på bygglovsansökningar. Därför har vi satsat speciellt på tjänsten Nybyggnad – ansökan om bygglov, som redan nu går att hitta på alingsas.se/sokbygglov. Genom satsningarna i höst är vår förhoppning att köerna framöver ska bli kortare. Vi har under det senaste året jobbat med en upphandling av ett nytt ärendehanteringsystem, detta har vi nu rott i hamn och under hösten kommer vi installera det och detta ger oss fler möjligheter till effektivare handläggning, konstaterar Alingsås kommuns Samhällsbyggnadschef Maria Jacobsson.