Miljö- och folkhälsoredovisning 2010

Alingsås kommun har sedan 1999 gjort en årlig uppföljning av arbetet med miljömålen.

Sedan 2007 tas en gemensam miljö- och folkhälsoredovisning fram. Syftet med detta är att knyta samman miljö och folkhälsoarbetet för att på så sätt få en bättre bild och effekt av det gemensamma arbetet för en hållbar utveckling.

Miljö- och folkhälsoredovisningen baseras på den måluppföljning som respektive ansvarig nämnd har gjort. Här nedan återfinns Miljö- och folkhälsoredovisning 2010. Denna redovisning är en uppföljning av Alingsås miljömål 2011-2019  (med detaljerade mål för 2011-2013) samt Alingsås folkhälsomål 2019 (med detaljerade mål för 2010-2012).