Bygga, bo och miljö

2019-06-26
Nu satsar vi ännu mer på att hålla det rent och snyggt i Alingsås. En nyinköpt gatudammsugare gör arbetet lätt och effektivt. – Kul att vi kan fortsätta vår satsning på ett rent Alingsås, säger Peter Öhrn, enhetschef på gatuenheten.
2019-06-24
Just nu är det förbjudet att bada vid badplatsen i Gräfsnäs.
2019-06-20
Nyligen antog Kommunfullmäktige en ny naturvårdspolicy som gäller för Alingsås kommun. – I och med detta lyfts naturvårdsfrågorna fram i ljuset och blir synliga, säger kommunekolog Jenny Leonardsson.
2019-06-19
Upphävandet ger möjlighet att pröva tillbyggnader och komplementbyggnader för befintliga bostadshus.
2019-06-19
Riksdagen har röstat igenom om en ny tobakslag "Lagen om tobak och liknande produkter" som gäller från och med den 1 juli. Den innehåller tre olika delar, varav det utökade rökförbudet är det som på förhand blivit mest uppmärksammat.
2019-06-10
Under vecka 25 hämtas dina sopor en dag tidigare än en vanlig vecka.
2019-06-07
Nu är två jubileumsrabatter planterade i Alingsås. En i Nolhaga och en utmed E20 i närheten av Svearondellen. – Det känns väldigt roligt, säger stadsträdgårdsmästare Agneta Wendesten.
2019-06-07
Nu är gästrabatten i Plantaget planterad av årets gästplanterare Mölltorps Utemiljö och Handelsträdgård AB.
2019-06-03
2019-06-03
2019-05-14
Som en del i ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar utför Miljöskyddskontoret i Alingsås kommun tillsyn av farliga ämnen i varor. Nu visar analyser att en vara innehåller farliga ämnen i halter över det tillåtna gränsvärdet.
2019-05-13
För tillfället har bygglovsenheten längre handläggningstider än vad vi önskar. Vi jobbar för att förändra detta, och ber om din förståelse för den uppkomna situationen.
2019-05-02
Efter en vår utan särskilt mycket regn ligger grundvattennivåerna under det normala i stora delar av länet. Därför uppmanar Länsstyrelsen att alla ska spara på vattnet, vilket alltså även gäller invånare i Alingsås kommun.
2019-04-29
Arbetet med att bygga om Järtas park startar 2 maj och kommer att pågå fram till den 10 september 2019.
2019-02-10
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
2018-11-29
2018-11-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
2018-10-11
2017-09-04
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur, men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret!
2015-12-22
Meddelande
2011-08-24
Detaljplanen sänds nu på samråd. Planförslagets syfte är att ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse på Kavlås äng samt ge möjlighet att bygga en ny genomfartsgata mellan Kavlåsvägen och Ekhagegatan.