katt

Många katter smittas av salmonella

Viktig information till dig som har en utekatt.

Miljöskyddskontoret i Alingsås har sedan årsskiftet fått in ovanligt många fall av salmonellasmittade katter. Katterna har troligtvis blivit smittade genom kontakt med småfåglar i samband med utevistelse. Som kattägare bör man därför vara extra uppmärksam på om katten uppvisar typiska symptom på salmonella som till exempel feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré. Misstänker du att din katt är smittad är det viktigt att du kontaktar din veterinär.

 

Tillhörande information