VA-taxa 2018

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgift tas ut som en engångsavgift och baseras på antal lägenheter, tomtytans storlek och vilka nyttigheter som ansluts. Vid anslutning av samtliga nyttigheter renvatten, spillvatten och dagvatten, är avgiften för en normalvilla cirka 146 000 kr inklusive moms. Inom verksamhetsområdena Röhult och Lövekulle-Skår gäller förhöjda anläggningsavgifter, detta gäller även i kommande verksamhetsområden så som Simmenäs och Saxebäcken samt Färgens östra strand. Förhöjda avgifter gäller även anslutningar i Norsesund. 

Brukningsavgifter

Enligt krav i den nya VA-lagen, Lagen om allmänna vattentjänster, skall brukningsavgiften vara fördelad på de tre nyttigheterna renvatten, spillvatten och dagvatten. Brukningsavgifterna 2018 är som följer:

Fasta avgifter för villa (inklusive moms)       

Renvatten och/eller spillvatten:         1 256 kr/år      
Dagvatten fastighet:              405 kr/år
   
Summa fasta avgifter:            1 661 kr/år

Dagvattenavgiften varierar mellan 405 och 16 200 kr/år beroende på dagvattenanslutningens storlek 

Rörliga avgifter (inklusive moms)        

Renvatten:                  11,55 kr/m³   
Spillvatten:                     13,00 kr/m³ 
Dagvatten:                       1,60 kr/m³
   
Summa rörliga avgifter               26,10 kr/m³         

 

Taxan i sin helhet

VA-taxan i sin helhet finns att läsa/ladda ner som pdf nedan. VA-taxan är beslutad av KF 2015-12-09 och gäller tillsvidare.