Bygga, bo och miljö

2020-04-03
I dag har en ny huvudvattenledning kopplats in i Kristineholm. Det kan medföra luftbubblor och brunt vatten i kranarna.
2020-04-03
Med anledning av coronavirus covid -19 uppmanar vi alla att visa hänsyn på våra återvinningscentraler.
Omslag Avfallsplan 2021-2030
2020-03-25
Alingsås kommun har tillsammans med de tolv andra kommunerna i Göteborgsregionens kommunförbund arbetat fram ett remissförslag till en ny regional avfallsplan för perioden 2021–2030. Nu har du möjlighet att tycka till om den.
2020-03-25
Sedan i natt är det en större vattenläcka på Oriongatan som skapat ett slukhål i gatan. Vattenläckan är nu åtgärdad och alla har vatten i kranen igen.
2020-03-12
Kommunfullmäktige har antagit ett nytt naturvårdsprogram för Alingsås kommun. Programmet anger mål och strategiska riktlinjer för det kommunala naturvårdsarbetet under perioden 2020-2025.
2020-03-10
VA-abonnenter i Alingsås kommun fick förra veckan en faktura gällande brukningsavgift för vatten och avlopp. Den var tyvärr felaktig, och ni kommer nu att få en ny faktura med rätt avgift.
2020-03-09
Nu startar Trafikverket arbetet med att uppföra nya bullerskyddsskärmar utmed Västra stambanan i Alingsås. Det är cirka 1600 meter skärmar som ska byggas på vardera sida om järnvägsspåret.
2020-03-04
Funderar du på att skaffa solceller på taket? Då ska du anmäla dig till en studiecirkel där du under tre träffar få lära dig mer i ämnet.
2020-02-21
Resultat från miljökontorets mätningar i bäckar visar en positiv trend.
2020-02-18
Vattennivån i våra vattendrag är hög till följd av den sista tidens kraftiga regn och hårda vindar. Det kan leda till översvämmade vägar och fastigheter. Kommunen ansvarar för vägar och andra allmänna anläggningar. Vi följer utvecklingen och bygger skyddsvallar och pumpar undan vatten vid behov.
2020-02-03
Informationskampanjen "Tänd i toppen" pågår i Sverige. Bakom denna står Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Miljöskyddskontoret skickar i dagarna ut en informationsbroschyr till vedeldare i kommunen.
2020-01-24
Lennart Melander får 2018 års miljöpris av Alingsås kommun. Han får det för sitt arbete med en våtmark som på flera sätt främjar både växt- och djurliv.
2019-09-04
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur, men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret!
2018-11-29
2018-10-11
2015-12-22
Meddelande
2011-03-11
Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att ta fram ett planprogram för Mjörnstranden, i enlighet med kommunens tillväxtprogram.