Anten-Mjörnkommitténs Nyhetsbrev

En viktig del i kommitténs arbete är att genom information påverka beteenden som kan leda till mindre belastning av näringsämnen till sjöarna och vattendragen. För att nå ut med information till boende inom området runt Anten, Mjörn och Säveån har kommittén gett ut ett Nyhetsbrev.

Nyhetsbreven har delats ut till ca 6000 hushåll i Alingsås, Lerum och Vårgårda sedan 1996. Något år har det kommit flera nummer och vid några tillfällen har utdelning skett till samtliga hushåll i de tre kommunerna. Innehållet har varierat, men tonvikten har hela tiden funnits i kommitténs arbete.