Limnologisk undersökning

Med ungefär 10 års intervall har det genomförts en limnologisk undersökning i Anten och Mjörn. De limnologiska undersökningarna innhåller ett stort antal analyser av allt från vatten till fisk och bottenfauna.