Utsikt över Anten från Gräfsnäs

Fosfor och kväve till Anten

Nya beräkningar visar varifrån fosfor och kväve kommer.

Föroreningskällorna till sjön Anten har kartlagts av studenter från Chalmers. De presenterade sitt arbete vid ett seminarium den 3 juni 2013 arrangerat av Anten-Mjörnkommittén. Resultatet av deras underökning visar att åkermark och enskilda avlopp står för ungefär hälften var av utsläppet fosfor. Av kväveutsläppet kommer nästan 90% från åkermarken.

Mer om undersökningen kan du läsa i rapporten nedan.