Vattenkran

Vattentrycket i Alingsås tätort

Vattentrycket i stadskärnan är högre än i övriga delar av kommunen. Här får du information och tips

Vattentornen ligger på en nivå av 135 meter över havet, vattentornets nivå bestämmer vilket tryck det blir i vattenledningen in till fastigheten.

Stora torget ligger 62 meter över havet, 135-62 meter = 73 meter. 10 meter ger ett tryck på 1 bar, 72 meter ger alltså 7,2 bar, vilket är ett normaltryck i stadskärnan. Vattentrycket varierar alltså i tätorten beroende på var man bor.

Högre vattentryck på natten

Då vattentornen under natten fylls på och förbrukningen är låg, stiger trycket med ytterligare 1 bar. Vilket innebär att trycket ligger på drygt 8 bar.

Säkerhetsventil på varmvattenberedare

Säkerhetsventilen på fastighetens varmvattensberedare måste alltså vara på minst 9 bar.

Installation av reduceringsventil

Ett gott råd är att installera en reduceringsventil efter vattenmätaren. Då kan man själv bestämma vilket tryck man önskar i huset, förslagsvis 4 bar.