Kommunalt dricksvatten

Vattenkvaliteten är hög och jämn

Dricksvattnet från kommunens vattenverk håller mycket hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål. Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverken. Dessutom sänds flera vattenprov per månad, både från vattenverk, ledningsnät och hemma hos abonnenter, in för analys vid ackrediterat laboratorium. Proverna tas enligt ett kontrollprogram godkänt av tillsynsmyndigheten.
Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest.
VA-verket garanterar inte ett visst tryck men i praktiken är trycket på 2,5 - 7 kg/m².

Dosering av tvätt- och diskmedel

Doseringsmängden av tvätt- och diskmedel är beroende av vattnets hårdhet och pH. Mycket hårt vatten kräver hög dosering, men för ett mjukt vatten räcker det med låg dosering.

Mjukt vatten – låg dosering av tvättmedel

Vattnet som levereras från kommunens vattenverk är mjukt därför räcker det med låg dosering av tvätt- och diskmedel, vilket både gynnar miljön och plånboken.
Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader och är cirka 1,0 ˚dH. Det mjuka vattnet medför också att salt för avhärdning inte behövs till diskmaskin eller kaffebryggare. Information om doseringsmängder finns på tvätt- och diskmedelsförpackningarna. Vattnets pH är cirka 8.

Broschyr om vatten och avlopp 

Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns. Tekniska förvaltningen har producerat en broschyr för att klargöra vad som krävs av den som använder de kommunala VA-anläggningarna. Broschyren i sin helhet finns att ladda ner som pdf, se nedan.