Foto vattenkran

Inget brandskum i vårt dricksvatten

Brandskum har inte använts på någon av de platser som ligger i anknytning till de dricksvattentäkter vi har i Alingsås kommun.

De farliga kemikalier från brandskum som kan finnas i dricksvatten på flera håll i Sverige har inte använts på någon av de platser som ligger i anknytning till de dricksvattentäkter vi har i Alingsås kommun. Livsmedelsverket har uppmanat alla kommuner att kolla sitt vatten efter att det på vissa håll i landet hittats så kallade perfluorerade alkylsyror i vattnet. Ett ämne som bland annat finns i brandskum. Sådana syror har vid djurförsök visat sig vara skadliga för kroppen, och de kan bland annat ge leverskador samt påverka immunförsvaret, reproduktionsförmågan och fettmetabolismen.

Förbjudet sedan 2003 att använda denna typ av brandskum

Räddningstjänsterna runt om i landet kan under perioden 1985 till 2003 ha använt brandskum med dessa skadliga syror vid släckningsarbeten och övningar. Denna typ av brandskum är sedan 2003 förbjudet att använda.

Inget brandskum i närheten av vattentäkt

Vid efterforskningar som VA-avdelningen gjort tillsammans med räddningstjänsten har brandskum under perioden 1985 till 2003 inte använts på platser som ligger i anknytning till några dricksvattentäkter i Alingsås kommun.

Kontakt

Tommy Blom , VA-chef,  tfn: 0322-61 62 49