Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luft, vatten och avlopp

Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp. Vi dricker samma vatten som tidigare generationer före oss drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Luft är den gasblandning som finns överallt omkring oss och som vi behöver för att kunna andas.

Både vatten och luft är viktiga för vår överlevnad och därför är det viktigt att vi värnar om dem så att de skyddas från föroreningar.

Kontaktinformation

Kommunalt vatten och avlopp sköts av samhällsbyggnadskontoret medan miljöskyddskontoret har hand om enskilda anläggningar. Avdelningscheferna är ansvariga för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

John Eriksson

NULL

Avdelningschef, Kretsloppsavdelningen

Marie Berghult

NULL

Avdelningschef, Avdelningen miljö och vatten

Helena Ingvarsson

NULL

Avdelningschef, Avdelningen livsmedel och hälsa

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret