Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Luft, vatten och avlopp

Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp. Vi dricker samma vatten som tidigare generationer före oss drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Luft är den gasblandning som finns överallt omkring oss och som vi behöver för att kunna andas.

Både vatten och luft är viktiga för vår överlevnad och därför är det viktigt att vi värnar om dem så att de skyddas från föroreningar.

E-tjänster vatten och avlopp

Kontaktinformation

Kommunalt vatten och avlopp sköts av kretsloppsavdelningen medan hälsoskyddsenheten har hand om enskilda anläggningar. Avdelningscheferna är ansvariga för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret eller så hittar du kontaktuppgifter till handläggarna längre ned på sidan.

John Eriksson

NULL

Avdelningschef, Kretsloppsavdelningen

Marie Berghult

NULL

Myndighetschef/Avdelningschef Bygg- och miljö, Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning

Helena Ingvarsson

NULL

Avdelningschef, Hälsoskyddsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen