sv Swedish

Luft, vatten och avlopp

Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp. Vi dricker samma vatten som tidigare generationer före oss drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande generationer. Luft är den gasblandning som finns överallt omkring oss och som vi behöver för att kunna andas.

Både vatten och luft är viktiga för vår överlevnad och därför är det viktigt att vi värnar om dem så att de skyddas från föroreningar.

E-tjänster vatten och avlopp

Kontaktinformation

Kommunalt vatten och avlopp sköts av VA-avdelningen medan hälsoskyddsenheten har hand om enskilda anläggningar. Avdelningscheferna är ansvariga för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret eller så hittar du kontaktuppgifter till handläggarna längre ned på sidan.

Lars Hågbrandt

NULL

Interimschef, Avfallsavdelningen

Lovisa Björnsdotter

NULL

Avdelningschef , VA-avdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen