Lekplats under Lights in Alingsås 2001
Lekplats under Lights in Alingsås 2001

Ljussättning

Alingsås kommun jobbar mycket aktivt med ljusfrågor. Sedan 2000 ordnas varje oktober Ligths in Alingsås tillsammans med Professional Lighting Designers’ Association, PLDA. Alingsås är en plats för internationell, experimentell ljussättning av det offentliga rummet.

Samtidigt som Lights in Alingsas startade påbörjades en förändring mot ett annat synsätt på ljussättningsfrågorna. Ett ljusråd har funnits i Alingsås kommun sedan 2005 med syftet att koordinera omgestaltningsprojekt initierade privat eller av kommunen. Arbetet i ljusrådet har bland annat lett fram till Alingsås ljusguide och en ljusplan för Stadsskogen. Dessutom har ett antal permanenta ljussättningar kommit till, som belysning längs Lillån, fasadbelysning av Rådhuset, Bolltorps lekplats, Plantagets lekplats och järnvägsundergången vid stationen.

Ljusrådet består av representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, Alingsås energi och Alingsås Lighting Center.

Här nedan går att ladda ned Alingsås ljusguide från 2004 som innehåller riktlinjer och inspiration för ljussättningen i Alingsås. Ett arbete pågår med att utveckla ljusguiden till en ljusplan med platsspecifika principer.

Här finns även rapporten Tryggt och jämställt ljus från 2010 (i tre delar), som reodvisar principer för trygg ljussättning ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs mer om Lights in Alingsås på: http://lightsinalingsas.se/