Vanliga frågor och svar om skadliga kemikalier

Vad och hur mycket behöver man som vanlig medborgare egentligen veta om alla de olika skadliga kemikalier som nämns i nyhetsrapporteringen?

Egentligen ska man som vanlig medborgare inte behöva bry sig om farliga kemikalier, utan man ska kunna utgå från att man blir skyddad genom lagstiftning och så vidare. Men tyvärr fungerar det inte riktigt så i praktiken. Därför är det alltid bra att vara påläst och hålla koll på nyhetsrapporteringen, särskilt om man är känslig för vissa ämnen. I allmänhet är koncentrationerna av kemikalier i vår omgivning relativt låga, men man bör vara medveten om att det finns risker.

Men man ska komma ihåg att det här med riskbedömning är komplicerat, och man ska inte vara överdrivet orolig för det här med skadliga kemikalier. För de flesta människor handlar detta inte om risker på kort sikt. För många är det kanske mer bråttom att börja använda cykelhjälm, till exempel.

Det är lätt att bli orolig och kanske till och med känna sig handlingsförlamad. Kan vi egentligen göra något för att minska riskerna och de skadliga effekterna av farliga kemikalier?

Ja, det finns mycket man själv kan göra med enkla medel. Att köpa ekologisk mat, tvätta nya textiler, och vädra och städa ordentligt är en bra början för att minska riskerna. Ytterligare en åtgärd är att se över vad för produkter man har hemma, och försöka sortera ut och minska antalet produkter.

Vilket första steg rekommenderar du för den privatperson som har begränsat med tid och ork, och kanske bara känner att hen kan göra en enda förändring just nu? Vad är viktigast, var ska man börja?

Det är svårt att säga vad som är viktigast, det beror på flera faktorer. Men att äta ekologisk mat för att undvika bekämpningsmedel, och tvätta nya textilier och kläder är två goda råd.

Det här är extremt individberoende – det beror på hur ens eget hem ser ut, hur ens eventuella arbetsmiljö ser ut, kort sagt: hur ens livssituation ser ut. Om man inte utgår från det enskilda fallet, går det därför bara att ge allmänna, övergripande rekommendationer. I medierna har det de senaste åren varit stort fokus på småbarn. Nappflaskor, insidan av barnmatsburkar ... Överallt har det varit fokus på småbarnsföräldrar. Då är det alltså just den specifika livssituationen som det handlar om, som dessutom givetvis påverkas även av andra saker, exempelvis var man bor.

Vi exponeras alla på olika sätt för skadliga kemikalier. När man målar om i sitt rum till exempel, vad finns det då för kemikalier i målarfärgen? Vad finns det för kemikalier i golvet? Eftersom kemikalier finns i allting, eller allting rentav ÄR kemikalier, så är det utifrån varje enskild situation som man bäst kan svara på vilken åtgärd som är viktigast att göra först.

Det sägs ibland att de mängder skadliga ämnen som vi får i oss genom produkter och mat är försvinnande små i jämförelse med annat, exempelvis luftföroreningar eller läkemedel. Är detta sant och hur ska man i så fall se på detta?

Nej, det stämmer inte – det beror på vilka grupper av kemikalier vi pratar om, vissa finns i stora mängder. Men även om en del finns i "försvinnande små mängder" kan dessa vara problematiska. De halter av olika hormoner som vi har i kroppen är också låga, och för de kemikalier som uppvisar hormonliknande egenskaper kan låga doser vara mer farliga än högre doser av en annan kemikalie.

Vilka produkter bidrar med mest skadliga kemikalier?

Det beror på. För en person – eller i ett sammanhang – kan det vara textiler, för en annan plastgolv, för en tredje kemikalier i kläder, och för en fjärde handlar det om elektronikutrustning. Det beror alltså på sammanhanget och på hur man lever.

Ordet kemikalier har en negativ klang. Vad är egentligen kemikalier för något?

Allt är kemi! Alla ämnen runt omkring oss är kemiska föreningar. De kemikalier som vi betraktar som ett problem kallar vi ofta miljögifter. Miljögifter brukar vara tungmetaller eller konstgjorda (syntetiska) kemikalier. En del av dessa konstgjorda kemikalier, men långt ifrån alla, kan vara problematiska för miljön eller hälsan.

Hur tycker du som miljöstrateg i Alingsås kommun att vi på samhällelig nivå bör ta oss an frågan om skadliga kemikalier?

Starkare lagstiftning som mer bygger på forskarnas resultat är önskvärt, på både nationell och internationell nivå. Det borde vara självklart att alla kemikalier som används i vardagsprodukter garanterat är ofarliga. Bevisbördan ska ligga på samhället. Liksom i alla sammanhang bör försiktighetsprincipen gälla.