Matförgiftning

Uppemot 2 000 människor rapporteras bli matförgiftade varje år. Men det egentliga antalet är antagligen mycket högre eftersom de allra flesta inte  anmäler förgiftningen.Symptomen på en matförgiftning är diaréer, ont i magen och kräkningar.

Misstänker du att du blivit matförgiftad kan du ringa och anmäla det till miljöskyddskontoret tel: 0322-61 60 00 (vxl).

När du kontaktar miljöskyddskontoret kommer vi ställa följande frågor:
- När och var åt och drack du?
- När började symptomen?
- Vilka var symptomen och hur länge pågick de?
- Vad har du ätit och druckit tidigare?
- Har du varit i kontakt med sjukvården?
- Hade du sällskap av någon, blev dessa sjuka?
- Har du varit utomlands?

En snabb anmälan underlättar för miljöskyddskontorets personal att hitta orsaken och därigenom hindra så att andra blir sjuka. Spara livsmedlet som du tror att du blivit sjuk av så att miljöskyddskontoret kan ta prover för analys.

Mer information

Mer information hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.