Märkning av mat

Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att du som konsument inte blir lurad när du handlar mat. Märkning av exempelvis näringsinnehåll, sammansättning, vikt, volym, ursprung och produktionssätt måste alltså stämma.

EU har en omfattande och krävande gemensam lagstiftning om hur livsmedel ska märkas. I Alingsås kommun är det miljöskyddskontorets livsmedelsinspektörer som kontrollerar att lagarna om märkning följs. Ansvaret för att maten är märkt på rätt sätt har den som tillverkar maten och säljer till konsumenten.

Mer information om märkning av mat finns på Livsmedelsverkets hemsida.