Dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar. Ännu fler människor får sitt dricksvatten från kommunala vattenverk eller gemensamhetsanläggningar som drivs av samfälligheter.

En bra vattenförsörjning är en hörnsten i ett väl fungerande samhälle. Kranvatten används förutom som dricksvatten, även för hygieniska ändamål som bad, tvätt och toaletter samt till brandsläckning.

Tillhörande information