Bygga, bo och miljö

2019-02-14
Nu är vattenläckan utanför Västra Bodarna skola åtgärdad och alla berörda hushåll ska ha fått tillbaka sitt vatten.
2019-01-28
Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Miljöskyddskontoret kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.
2019-01-23
Den 31 maj 2019 (kommunen har förlängt datumet) kommer de båtar som ligger på kommunens mark runt sjön Gerdsken att transporteras bort för avställning på annan plats.
2019-01-16
Om du får telefonsamtal från företag som uppger att de vill göra rent imkanalen i ditt bostadshus på uppdrag av kommun eller räddningstjänst så är det falsk information.
2019-01-09
På onsdagskvällen togs en ny pump i drift på pumpstationen vid Skår. Men lösningen är provisorisk och arbetet med att lösa problemet permanent fortsätter.
2018-04-26
Den nordiska trästadskonferensen översteg all förväntan när Alingsås blev först ut som svensk trästad att arrangera konferensen. - Jag känner att vi nu kommit en bra bit på väg med att lägga grunden till ett riktigt gott nordiskt samarbete kring trästäder, säger Leif Kahrs Jæger, ordförande för Nätverket Den nordiska trästaden.
2018-04-21
Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!
2018-04-18
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
2017-04-26
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2016-06-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...